Top 5 Faktów o Maturze 2022

Kiedy odbędą się matury? Takie pytanie już zadają sobie tegoroczni maturzyści. Terminy egzaminów maturalnych są różne, wiemy, że egzaminy maturalne odbędą się w terminach od 4 do 23 maja 2022. Uczniowie klas maturalnych będą musieli rozprawić się z obowiązkowymi egzaminami na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Czego można się spodziewać w nowej maturze 2022? Bez obaw! Zebraliśmy dla Ciebie wszystkie najważniejsze informacje, które powinieneś/aś znać.

 

Wymagania na maturę 2022

Podobnie jak w 2021 roku, matura 2022 będzie ułożona na podstawie wymagań egzaminacyjnych z 2020 roku. Ze względu na zmiany programowe i nauczanie zdalne, do matury obowiązują również aneksy do informatorów, zamieszczone przez CKE. Możecie je znaleźć TUTAJ. By zdać maturę, należy uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na poziomie podstawowym z każdego przedmiotu obowiązkowego. 

Rozprawmy Się z Rozszerzeniami

Podejście do przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowe dla każdego ucznia. Limit wybranych rozszerzeń wynosi nie więcej niż 5. Odmiennie od progu zaliczeniowego na poziomie podstawowym, z egzaminów rozszerzonych nie ma wyznaczonych progów punktowych (tylko w przypadku, gdy uczeń nie stawi się na zadeklarowane rozszerzenie, egzamin zostaje niezaliczony).

 Co z Ustnymi?

Mam dla Was dobrą wiadomość: matura 2022 będzie maturą bez egzaminów ustnych! A uściślając, egzaminy ustne nie będą obowiązkowe.

Może się jednak zdarzyć, że dane uczelnie zagraniczne będą wymagały przedstawienia wyników z części ustnej. W takim przypadku terminy egzaminów ustnych będą przeprowadzane według ustaleń zespołów egzaminacyjnych.

 Poprawka Nie Taka Zła Jak Ją Malują

„Nie zdałem/am. Co zrobić?” Wbrew wszelkim obawom, jakie niesie ze sobą niezdanie matury za pierwszym podejściem, nie jest to koniec świata. W zeszłym roku maturę zdało 83% zdających, uwzględniając termin dodatkowy w czerwcu i poprawkę w sierpniu (źródło: cke.gov.pl) Osoby, które przystąpią do matury w 2022 roku, będą mogły powtórnie podejść do egzaminu jeszcze w sierpniu tego samego roku, jeśli przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz jednego na poziomie rozszerzonym i nie zdały jednego z egzaminów pisemnych. Jeśli jesteś niezadowolony/a ze swojego wyniku, możesz go poprawić! Taką możliwość przyznaje się na okres 5 lat, licząc od października roku, w którym po raz pierwszy przystąpiono do egzaminu.

Czekając na Wyniki

Doskonale zdaję sobie sprawę, że czas oczekiwania na wyniki potrafi być trudny, zwłaszcza wtedy, gdy aplikujemy na wymarzoną uczelnię i kierunek studiów. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone 5 lipca 2022 roku.